'VLIEGEN OP ALGENOLIE HEEFT DE TOEKOMST'

Het Platform Duurzame luchtvaart (PDL) is bezig met een tot de verbeelding sprekend project dat de naam Noorderluchtlijn heeft gekregen. Het Platform, waarvan luchtvaartexpert en oud-verkeersvlieger Benno Baksteen voorzitter is, wil met een luchtlijn tussen Groningen Airport Eelde en Schiphol laten zien dat luchtvaart als infrastructuur niet alleen een essentieel onderdeel is van onze samenleving, maar ook duurzaam kan zijn. "Onze kracht is om mensen bij elkaar te brengen en elke partij datgene te laten doen waar hij goed in is."

 

Het PDL is in gesprek met Groningen Airport Eelde, het Rijk, Schiphol en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Baksteen: "De planning is dat er vanaf eind 2010 dagelijks vijf retourvluchten worden uitgevoerd tussen Groningen Airport Eelde en Schiphol. Wij hebben er bewust voor gekozen om ons project kleinschalig te beginnen met een aantal niet echt heel grote partijen en om het later bij succes verder uit te bouwen. Dit omdat de ervaring leert dat hoe groter de partij is die participeert, hoe trager de ontwikkeling tot stand komt."

 

AFGEBAKEND PROJECT

Het is nu nog alleen bij testvluchten mogelijk om vliegtuigen op biobrandstof te laten vliegen en dus niet in de normale operatie.Heijstee: "De verwachting is dat tegen het eind an dit jaar toestemming wordt verleend om maximaal 50% biobrandstof in de normale operatie bij te mengen. Voorlopig zal echter, ook door de strenge technische en kwaliteitsvoorschriften, het aanbod van biokerosine qua hoeveelheid beperkt zijn. 50% bijmenging in de operatie zal daarom voor 2020 zeker niet gehaald worden. Het zal tot die tijd bij een paar procent blijven. Het PDL is bezig een consortium op te zetten, waarin we ons concentreren op de Noorderluchtlijn en eventueel een tweede verbinding. In dit consortium zijn de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en Energy Valley Groningen zijn betrokken bij de ontwikkeling van biobrandstof uit algen. In theorie kun je met de opbrengst van een vierkante kilometer algen nu al vijf dagelijkse retourvluchten Groningen Airport Eelde- Schiphol met 100% biobrandstof voeden. Dat wat in het laboratorium mogelijk is, gaan onze partners in de praktijk realiseren. Als eerste stap zullen er op een oppervlakte van een hectare algen worden gekweekt. Als deze proef slaagt, gaan we binnen vier tot vijf jaar de productievijvers van algen uitbreiden naar die benodigde vierkante kilometer. Dankzij het afgebakende karakter van dit project is het mogelijk al op korte termijn daadwerkelijk 50%, in plaats van hooguit een paar procent, in de operatie bij te mengen. Bovendien zal dit project de ontwikkeling van biobrandstof stimuleren, waardoor de productiecapaciteit vergroot kan worden en de prijs per liter daalt. Opschaling naar 75% en zelfs 100% biobrandstof is dan de volgende stap. Ook wat betreft de certificering, zeg maar de toestemming om dit ook te mogen gebruiken."

 

ALGENKWEEK

Het is de bedoeling dat de algen op termijn gekweekt gaan worden op de arme landbouwgronden die veelvuldig te vinden zijn in Oost-Groningen, nabij de Eemshaven. Heijstee: "Hierover hebben wij gesproken met landbouworganisaties en die noemen de mogelijke algenkweek heel aantrekkelijk. Met het Ministerie van Landbouw hebben wij overigens geen contact gehad. De rechten van de biobrandstof die uit algen verkregen gaat worden, komen te liggen bij de algenkwekers en de bedrijven die raffinage voor hun rekening gaan nemen."

 

FINANCIELE HAALBAARHEID

Het PDL heeft ook gekeken naar de financiële haalbaarheid van de Noorderluchtlijn. "Uit onderzoek is gebleken dat met het exploiteren van de luchtverbinding jaarlijks een bedrag van acht miljoen euro gemoeid is. Wij rekenen er op dat de dienstregeling met een passagiersaantal van 350 per dag rendabel is te exploiteren. Een enkeltje gaat naar verwachting 62 euro kosten. Het idee is om de luchtlijn in te passen in het overige openbaar vervoer, zoals bus en treinvervoer en deze verbinding ook net zo te behandelen. Vliegtuigpassagiers verliezen dan zo min mogelijk tijd, omdat de incheck- en controletijden dan kort blijven. Om de aanloopkosten van het project op te vangen hebben wij de overheid gevraagd om zich de eerste vijf tot tien jaar aan het project te verbinden. Ons plan is vorig jaar in ieder geval uitstekend ontvangen door de regionale en landelijke politiek en het bedrijfsleven. Wij hebben alle hoop dat de overheid zich garant gaat stellen, om zo dit project aan te jagen."

 

SNEEUWBALEFFECT

Een aanpassing van de motoren van vliegtuigen die gebruik gaan maken van biokerosine is op dit moment niet nodig. Baksteen: "De kwaliteit van biokerosine is in alle opzichten beter dan die van gewone kerosine. Het is schoner, het heeft een hogere energieopbrengst en je hebt daardoor per vlucht een paar procent minder nodig. Besparing op besparing dus. Vervolgens kan je de motor ook nog voor deze hogere energiewaarde gaan finetunen. Hierdoor wordt deze efficiënter. In een later stadium kan hier rekening mee worden gehouden bij de ontwikkeling van nieuwe motoren. Wij denken dat er een sneeuwbaleffect gaat ontstaan als er biobrandstof op basis van algen op de markt is. Op Europees niveau zou bijvoorbeeld de regionale luchtvaart gebruik kunnen gaan maken van biobrandstof en zou zij kunnen zorgen voor snelle luchtverbindingen tussen regio's die niet voldoende vervoer hebben voor een snelle trein. De regionale luchtvaart biedt dan als het ware HSL-verbindingen, maar zeer milieuvriendelijk door de lucht."