Van Olst Personeelsadvies: Altijd doeltreffend!

  • Arie van Olst (rechts op de foto) van Van Olst Personeelsadvies: "Het geheel uitbesteden van de salarisadministratie kan voor een ondernemer heel aantrekkelijk zijn." / Copyright tekst: Dirk Bosman/ Copyright foto: Van Olst Personeelsadvies.
    Arie van Olst (rechts op de foto) van Van Olst Personeelsadvies: "Het geheel uitbesteden van de salarisadministratie kan voor een ondernemer heel aantrekkelijk zijn." / Copyright tekst: Dirk Bosman/ Copyright foto: Van Olst Personeelsadvies.

Bedrijven worden tegenwoordig overstelpt met wijzigingen in de wet- en regelgeving, de sociale- en pensioenverzekeringen en zaken die te maken hebben met de uitvoering van de Arbo-wet. Hierdoor zijn de verwerking, administratie en uitbetaling van salarissen erg complexe en tijdrovende werkzaamheden geworden. Van Olst Personeelsadvies in Wezep biedt ondernemers graag de oplossing door de gehele of gedeeltelijke salarisadministratie op een professionele wijze van ze over te nemen of die op locatie te verzorgen.

 

Eigenaar Arie van Olst: "Het geheel uitbesteden van de salarisadministratie kan voor een ondernemer heel aantrekkelijk zijn. In het meest optimale geval hoeft hij zelf geen salarisadministrateur meer in dienst te hebben. De ondernemer is van alle zorgen af en kan zich volledig richten op zijn kerntaken. Maar een ondernemer kan er ook voor kiezen om enkel mutaties en declaraties digitaal bij ons aan te leveren. Het belangrijkste vinden wij dat bij onze klant de salarisadministratie soepel verloopt. Die verzorgen wij graag op een kwalitatief goede wijze. Zo garanderen wij een tijdige aflevering van salarisstroken van werknemers een correcte en tijdige digitale loonaangifte en loon journaalposten die de ondernemer nodig heeft voor zijn boekhouding. Verder voorzien wij onze klant op een heldere en overzichtelijke wijze van managementinformatie. Uiteraard verlenen wij al onze diensten tegen redelijke prijzen."

 

Groot dienstenpakket

Het dienstenpakket van Van Olst Personeelsadvies bestaat uit veel meer dan alleen maar het berekenen van salarissen en het verzenden van salarisstroken en jaaropgaven. Arie: "Zo helpen wij ondernemers bij het aanmelden van in- en uitdienstmeldingen aan de diverse instanties, ziekte- en herstelmeldingen, begeleiding in het kader van de Wet poortwachter, het aanvragen van een WW- en/ of zwangerschapsuitkering, de afwikkeling van sociale wetgeving enzovoorts. Kortom: bij Van Olst Personeelsadvies kunnen ondernemers terecht met alles wat met personeel en salaris(administratie) te maken heeft."

 

Samenwerken

"Samenwerken met administratie- en accountantskantoren op het gebied van salarisadministratie doen wij zeer zeker ook. Bij sommige kantoren ontbreekt het aan de kennis en tijd om de salarisadministraties van opdrachtgevers goed op te pakken. Wij springen dan graag snel, flexibel en goed bij. Hierbij nodig ik administratie- en accountantskantoren in Noordoost-Nederland van harte uit om contact met ons te zoeken ", aldus van Olst (43).

 

Vakkennis

Samen met zijn medewerkers, waaronder de 23-jarige payroll specialist Harm Roeten, verzorgt Arie op dit moment een groot aantal bedrijven in het MKB uit heel Nederland de salarisadministratie. De ondernemer: "Op dit grote aantal zijn we zeker trots. Wij beschikken allen over alle nodige vakkennis op ons vakgebied. Jaarlijks laten wij ons bijscholen en natuurlijk houden wij de nodige vakliteratuur bij. Dus de kennis is bij ons altijd up to date." Van Olst Personeelsadvies is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Salarisadministrateurs(VNSA) en staat ingeschreven in het NIRPA register voor salarisprofessionals (RPP). "Het Register voor Payroll Professionals is alleen toegankelijk voor ervaren en goedopgeleide salarisspecialisten. Daarnaast laten we onze klanten graag mee profiteren van onze vakkennis op het moment dat zich ongebruikelijke situaties voordoen op het gebied van arbeidsrecht en/ of uitkeringen zoals WW en WIA", vertelt Arie enthousiast.

 

Veel ervaring

Van Olst Personeelsadvies bestaat sinds oktober 2006. Arie van Olst heeft meer dan achttien jaar ervaring als salarisadministrateur/ adviseur. Hij begon zijn carrière in de accountancy en werkte ruim 14 jaar bij KPMG. In de periode daarna deed Arie diverse interim opdrachten voor accountantskantoren en grote bedrijven. Ook verrichtte hij advieswerkzaamheden bij diverse ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. "Op een gegeven moment was ik klaar om voor mezelf te beginnen. Ik had er de leeftijd, kennis en ervaring voor. Een andere reden om voor mezelf te beginnen was dat ik in de loop van de jaren erg veel contacten had opgedaan in het bedrijfsleven. Vanaf het begin loopt mijn bedrijf als een trein. Ik vind het fijn om als zelfstandig ondernemer actief te zijn. Je kunt binnen bepaalde grenzen doen en laten wat je zelf wilt. Daarnaast zie ik uitdagingen in het zelfstandig uitbreiden van een klantenportefeuille en vind ik het leuk om zelf belangrijke beslissingen te nemen."

 

Kosten besparen

De ondernemer is erg tevreden met zijn team. "Wij vullen elkaar uitstekend aan. We werken met een strakke planning. Wij leveren uitstekend werk en zijn erg servicegericht. Steeds meer bedrijven weten ons hierdoor te vinden. Keer op keer bewijzen wij namelijk aan onze klanten dat het uitbesteden van de salarisadministratie aan ons zorgt voor een kwaliteitsverbetering op dit vlak en dat ze door het uitbesteden van deze voor niet insiders moeilijke materie, kosten besparen. Kortom: werken met ons is altijd doeltreffend!"

 

Andere diensten

Hoewel het verzorgen van salarisadministraties voor bedrijven de hoofdactiviteit is van Van Olst Personeelsadvies, zijn ondernemers ook welkom voor diensten die te maken hebben met de in-, door-, en uitstroom van personeel. Arie: "Zo zijn wij in te schakelen voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden. Wij verzorgen daarnaast functionerings- beoordelingsgesprekken en adviseren in beloningsvormen. Bij de uitstroom van personeel bieden wij ontslagbegeleiding aan en we kunnen ook adviseren in een arbeidsconflict. Eventueel verzorgen wij de aanvraag van de ontslagvergunning bij de kantonrechter. Het verrichten van interim werkzaamheden is ook een belangrijk onderdeel van het dienstenpakket dat wij aanbieden. Wanneer er bij een bedrijf de salarisadministrateur korte of lange tijd wegens ziekte of andere redenen afwezig is, zorgen wij voor vervanging. Heeft een bedrijf te kampen met achterstanden op het gebied van salarisadministratie dan komen we die graag goed en snel verhelpen. Verder helpen wij bedrijven met pakketkeuze trajecten en het implementeren van nieuwe salarispakketten. Het grote voordeel van het werken met ons is dat wij beschikken over de nodige ervaring in het werken met verschillende pakketten voor salarisadministraties."

 

Van Olst Personeelsadvies

Ampèrestraat 1

8091 XX Wezep

t: 038-8200200

i: www.vanolstpersoneelsadvies.nl

e: info@vanolstpersoneelsadvies.nl