Trekker gebruikerstraining verdient zichzelf terug

Door een trekker op de juiste manier te gebruiken, kan een loonbedrijf kosten besparen. In opdracht van het ministerie van VROM en Novem en in samenwerking met TNO Delft heeft PTC+ een onderzoek uitgevoerd naar brandstofbesparing en vermindering van uitlaatgassen bij trekkers de uitkomsten van dit onderzoek verwerkt in de trekker gebruikerstrainingen die vanuit Ede worden verzorgd.

 

'Stem het motorvermogen beter af op het gevraagde vermogen'

 

Motor uitzetten loont

Er zijn mogelijkheden om diesel te besparen bij het gebruik van een trekker. Door het stationair laten draaien van de motor te beperken met vijftien procent, kan bijvoorbeeld al een gemiddelde brandstofbesparing van 1,3 procent worden gerealiseerd. Dus, af en toe de motor uitzetten loont. Ook is er een belangrijke besparing te realiseren door het aanpassen van de rijsnelheid naar twintig kilometer per uur in plaats van de maximale vijfentwintig kilometer per uur. Dat levert een aanzienlijk voordeel op.

 

Andere versnelling kiezen

Ook tijdens het werk is er diesel te besparen. Het werken met een spaaraktas aangedreven werktuig kan bijvoorbeeld een gemiddelde brandstofbesparing van iets meer dan veertien procent opleveren. Door te kiezen voor andere versnellingen tijdens het werken met getrokken voertuigen loopt de gemiddelde besparing op tot acht procent.

 

Aanbevelingen

Enkele aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van PTC+: - Stem het door de trekker geleverde motorvermogen beter af op de door het werktuig gevraagde vermogen, door het maken van de juiste versnellingskeuze. - Voorzie de trekkers van een transportversnelling in combinatie met een snelheidsbegrenzer, zodat met een gereduceerd motortoerental de gewenste rijsnelheid te realiseren is.

 

Niet in een zaaltje

"Het bovenstaande toont aan dat het op de juiste manier gebruiken van een trekker aanzienlijk kan bijdragen aan de resultaten van een loonbedrijf. Daardoor verdienen de kosten van een trekker gebruikerstraining zichzelf terug", zegt trainer Melis Schimmel van PTC+. Om te vervolgen: "Want tijdens een trekker gebruikerstraining leren de deelnemers in korte tijd alle brandstofbesparende trucs in de praktijk toe te passen. We gaan niet in een zaaltje zitten om de theorie door te nemen, maar we gaan direct op de trekker. De gebruiker moet het zelf in de vingers krijgen. Het motorvermogen afstemmen op het gevraagde vermogen is niet iets wat je uit de boeken leert."

 

Subsidie

En hoe zit het met de kosten? Schimmel: "Via subsidiefonden is driekwart van de kosten terug te krijgen. Bovendien levert een training het loonbedrijf rendement op, doordat het minder geld kwijt is aan brandstof, er beter met het materiaal wordt omgegaan en er sneller wordt gewerkt."

 

Training op maat

Schimmel: "Loonwerkers zijn graag geziene gasten bij ons. Wij verzorgen trainingen op maat. Het loonbedrijf vertelt ons zijn wensen en wij passen de training, die één dag duurt, daar precies op aan. Willen loonbedrijven dat we naar hen toekomen dan is dat geen probleem. Dan werken de cursisten tijdens de cursus met de trekker die ze normaliter ook gebruiken."

 

Praktijksimulatie

Hoe verloopt een trekker gebruikerstraining nu precies? Trainer Johan Brinks: "We simuleren de praktijksituatie: een gewone dag op het loonwerkbedrijf. Gaandeweg komen de deelnemers vanzelf allerlei grotere en kleinere vraagstukken tegen die met onze hulp worden opgelost. Het resultaat is dat deelnemers in korte tijd de trekker op de juiste wijze kunnen gebruiken, met natuurlijk een maximale brandstofbesparing."

 

Artikel verschenen in Vakblad Loonbedrijf, november 2005.