SPIN IN HET WEB VAN DE LUCHTVRACHTINDUSTRIE

"Onze belangrijkste bijdrage aan duurzaamheid is door alle luchtvracht te concentreren op een aantal mainports. Hierdoor wordt een hogere beladingsgraad van vliegtuigen en efficiency bereikt. Veel luchtvracht komt vanuit Azië op Schiphol aan en wordt vanaf hier verder gedistribueerd in heel Europa. Had je de luchtvracht rechtstreeks naar een land gestuurd dan had je zeven vliegtuigen nodig gehad en waren ze minder vol geweest. En dat is natuurlijk niet goed voor de uitstoot van CO2", begint Ben G. Radstaak zijn verhaal. Hij is Managing Director van Air Cargo Netherlands (ACN).

 

ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland en heeft 250 leden. "Onze hoofddoelstelling is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord. Onze brancheorganisatie bestaat uit vier sectorraden, die vormen een goede afspiegeling van de branche. Dat zijn: Airlines, Expediteurs (in samenwerking met FENEX), Afhandelaars en Truckers." Overige leden zijn de luchthavens Schiphol en Maastricht en een groot aantal zakelijke dienstverleners zoals banken, consultants, uitzendbureaus, opleidingsinstanties en beveiligingsbedrijven, die ergens in de keten hun dienstverlening verlenen aan de luchtvracht. Zij zien ACN niet zozeer als een belangenbehartiger, maar als een netwerkmogelijkheid om op de hoogte te blijven over wat er speelt en willen daar zodoende goed op inspelen. "ACN is eigenlijk de spin in het web van de Nederlandse luchtvrachtindustrie. Wij vullen gaten zoals onze inbreng in het vervoer per spoor, waar we met een groot aantal partijen op Schiphol nu intensief mee bezig zijn." ACN beschikt over een brede achterban en richt zich primair op de concurrentiepositie van Schiphol als Nederlandse luchtvracht gateway. "Een goede samenwerking staat hierbij voorop."

 

VEILIGHEID EN CONTROLES

De overheid speelt een belangrijke rol als het om het vervoer van luchtvracht gaat. Radstaak: "Je hebt altijd met de douaneautoriteiten te maken. Naast de douaneautoriteiten heb je regelmatig te maken met instanties als de Koninklijke Marechaussee en de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA). Hoe je het ook went of keert, het vervoer door de lucht is en blijft een kwetsbare vorm van mobiliteit." Sinds de aanslagen op de Twin Towers in New York, zijn de beveiligingsmaatregelen op vliegvelden, flink toegenomen. De kans op aanslagen heeft het vervoer van luchtvracht veel ingewikkelder gemaakt. "Bijna dagelijks praten wij met autoriteiten als douane en marechaussee, hoe wij de controles gaan inrichten, want die worden steeds strenger. Ze moeten ook beter en dus efficiënter worden uitgevoerd doordat de luchtvrachtvolumes toenemen." Afgelopen jaar niet meegerekend, is er jaarlijks een toename in luchtvracht van vier tot vijf procent. Hierdoor is men genoodzaakt het proces zelf efficiënter te maken door de productiviteit van de medewerkers op te schroeven.

 

BELASTINGVERDRAGEN

Ben Radstaak is blij dat de Nederlandse overheid met heel veel landen belastingverdragen heeft gesloten. "Dit zorgt er voor dat bedrijven over de hele wereld graag naar Nederland komen om zaken te organiseren. Bij de Nederlandse douane is handel altijd welkom. Dat komt denk ik doordat Nederlanders van oorsprong handelaren zijn. In landen als Engeland en Frankrijk, is de douane heel anders ingesteld. Hun belangrijkste taak was altijd het beschermen van de eigen bevolking en industrie. Tegenwoordig is de Douane steeds meer Europees en zijn we dat voordeel een beetje kwijt geraakt."

 

FLOW MANAGEMENT

De eerste man van ACN vindt dat de luchtvrachtmarkt nog teveel in individuele zendingen denkt. "We moeten veel meer toe naar Flow Management. Grote bedrijven doen dat al met een constante stroom luchtvracht. Voor Nokia waren in 2008 op ieder moment van de dag tien jumbo's vol met onderdelen voor mobiele telefoons in de lucht. Tijdens de crisis was het misschien iets minder. Dat soort producten wordt 24 uur per dag zeven dagen per week, het hele jaar door rondgevlogen. Bij hoogwaardige producten wordt er veel gekozen voor vervoer per luchtvracht. Het vervoeren van deze goederen per schip zorgt voor een verminderde rente. Mobiele telefoons moeten snel op de markt komen, want er is al snel weer een nieuw model."

 

WERELDWIJDE DEKKING

Zo'n honderd luchtvrachtexpediteurs zijn bij ACN aangesloten. Die doen veel zaken op Schiphol, maar ook op Maastricht Airport en andere vliegvelden in Nederland. De meeste expediteurs verzorgen ook zeevracht en opereren wereldwijd. "Naast de grote netwerkexpediteurs zijn op Schiphol ook een heleboel lokale bedrijven gevestigd die in alle plaatsen agentrelaties hebben en daar hun luchtvracht mee afwikkelen. Vijftig van onze leden zijn airlines. Bekende luchtvrachtvervoerders zijn KLM, Martinair en Singapore Airlines. Onze brancheorganisatie bestaat verder uit tien afhandelaars, die de complete vrachtafhandeling op Schiphol verzorgen. Op lokale luchthavens zoals Groningen, Maastricht, Eindhoven en Rotterdam, vindt een beperktere vrachtafhandeling plaats. Truckers vervoeren luchtvracht in opdracht van expediteurs van en naar verladers en ontvangers, en in opdracht van luchtvaartmaatschappijen van en naar andere vliegvelden in Nederland en het buitenland," aldus Radstaak.

 

COMPLEXE NETWERKEN

ACN staat positief tegenover het trucken van luchtvracht. "Het trucken vindt vooral plaats om de beladingsgraad van vliegtuigen te optimaliseren. Het is ook nog eens goed voor het milieu. Net als in Europa gebeurt dit ook veelvuldig in Amerika. Beide continenten beschikken over een uitstekend wegennet. Complexe netwerken zijn voor (intercontinentale) luchtvracht heel gebruikelijk. Voor luchtvracht is het geen probleem dat het meerdere keren wordt overgeladen. Luchtvracht hoeft namelijk lang niet altijd de volgende dag op de plaats van bestemming te zijn. Is dit wel de bedoeling dan worden bedrijven als DHL of TNT ingeschakeld die gebruik maken van heel andere netwerken."

 

VERVOER PER TREIN

De brancheorganisatie voor de Nederlandse luchtvrachtindustrie is voorstander van het vervoer van goederen per spoor. "Absoluut", zegt Radstaak. "De wegen in Nederland en Europa raken overvol. Beroepschauffeurs zijn steeds moeilijker te krijgen en het vervoer over de weg wordt ook steeds duurder door toltoeslagen en rekeningrijden. Kortom: er is goed alternatief vervoer nodig voor de lange afstanden naar bijvoorbeeld Italië, Spanje of Engeland. De HSL is zo een alternatief. In een HSL-trein past de inhoud van tien tot twintig vrachtwagens. Je moet dus een behoorlijke goederenstroom hebben om de HSL voor goederenvervoer te ontwikkelen. Naar Parijs blijft de vrachtwagen een betere optie want dat is goedkoper, maar naar verdere bestemmingen kan de trein een goed alternatief zijn." Voorlopig zit het massaal vervoeren van goederen per trein in Europa er nog niet in. De spoorwegverbindingen zijn nog onvoldoende ingericht op snelle treinen.

 

OPLEIDING

Goede opleidingen staat ook hoog in het vaandel bij ACN. "Wij hebben intensieve samenwerkingsverbanden met Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast ben ik lid van de adviesraad van een masteropleiding aan de Vrije Universiteit (VU). De middelbare beroepsopleidingen (zoals het ROC van Amsterdam Airport) hebben een uitstekende samenwerking met het Schiphol College. Hier is een accountmanager actief voor logistiek, die beschikt over een groot netwerk binnen de luchtvracht", aldus de directeur. "Tevens praten wij het onderwijs zo goed mogelijk bij over wat er allemaal speelt in onze branche. Daarnaast verzorgen wij gastcolleges en bieden afstudeerplaatsen aan."

 

DUURZAAM

Trots is de ACN-directeur op de vloot van de Nederlandse airlines. "Wij hebben de modernste vloot van Europa. KLM heeft als beleid om over de zuinigste, schoonste en stilste vloot te beschikken. Ik vind het verder qua duurzaamheid een heel goed idee dat vliegtuigen waar mogelijk, gebruik gaan maken van biobrandstoffen. Op dit moment wordt er zelfs al geëxperimenteerd met zonnecellen op vleugels en elektrische vliegtuigen." De meeste gebouwen op Schiphol waar luchtvracht over wordt geslagen zijn eigendom van Schiphol Real Estate. Radstaak: "Op dit moment is de nieuwbouw van Rhenus Air in volle gang. Dit wordt het duurzaamste luchtvrachtgebouw van Nederland, met wateropvang, automatische ventilatie en koeling." Kopenhagen heeft naar zijn mening niet veel opgeleverd. "Wel moet de luchtvaartsector samen met de maritieme sector internationale afspraken maken over de vermindering van de CO2-uitstoot en dat niet alleen in Europa doen."

 

BEREIKBAARHEID

De bereikbaarheid van Schiphol blijft een ander belangrijk onderwerp. "Sinds 2007 is die overigens flink verbeterd. De terreinen op Schiphol Zuidoost zijn beter bereikbaar geworden door de aanleg van de Beech Avenue. Ook werkt men aan de N201 waardoor Schiphol-Zuid straks nog beter bereikbaar is. Op de middellange termijn verwacht ik overigens wel veel problemen. Minister Eurlings laat op dertig knelpunten de komende vijf jaar wegverbredingen uitvoeren. Maar tijdens die werkzaamheden, worden er wel wegversmallingen opgeworpen. Het vrachtvervoer gaat hier denk ik de nodige hinder van ondervinden."