POMPSHOP POMPPANEL Zelfstandige pomphouders staan sterker door het gezamenlijk inkopen van brandstoffen

  • POMPSHOP NOVEMBER 2014
    POMPSHOP NOVEMBER 2014

Een groot aantal zelfstandig tankstationondernemers heeft zich verenigd in de brandstofcoöperatie De Vrije Pomp. De organisatie wil een vuist maken tegen de inkoopkracht van de oliemaatschappijen. Door een zo groot mogelijk inkoopvolume en het opzetten van een netwerk van stations, denkt De Vrije Pomp de positie van zelfstandig ondernemers op de petrolmarkt in belangrijke mate te kunnen versterken.

 

De stelling: Zelfstandig tankondernemers staan met de gezamenlijke inkoop van brandstoffen steviger in de markt.

 

Ewout Klok, tankstationondernemer in Hoogeveen, is als voorzitter van de brandstofcoöperatie De Vrije Pomp, het natuurlijk eens met de stelling. “We hanteren de 4 gouden regels die de Beta heeft opgesteld. 1. Inkoop volgens de wereldmarktprijs. 2. Leveren volgens temperatuurcorrectie. 3. Korte looptijd contracten. 4. Redelijke betaaltermijnen. Hierdoor kunnen de zelfstandig tankstationondernemers zelf de pompprijs bepalen en kunnen we gebruikmaken van onze eigen kracht als zelfstandig ondernemer.”

 

“Ik ben het zeker eens met de stelling”, zegt Antoine Meijer van Shell-tankstation Fokko Meijer in Doetinchem. Ook hij refereert aan de 4 gouden regels van de Beta. “Door de komst van de brandstofcoöperatie De Vrije Pomp komt de markt in beweging, want er was sprake van een onevenredig krachtsverschil tussen de grote oliemaatschappijen versus de kleine zelfstandig opererende tankstationondernemers. Het gezamenlijk inkopen van brandstoffen via brandstofcoöperatie De Vrije Pomp zorgt voor slagkracht.”

 

Als laatste belden we even met tankstationondernemer Pieter van Gennep van BP Tankstation Van Gennep in Moordrecht. “Ik ben het als kandidaat bestuurslid van de brandstofcoöperatie De Vrije Pomp het helemaal eens met deze stelling. Deze brandstofcoöperatie is dit voorjaar in het leven geroepen om de positie van zelfstandig tankstationondernemers te ondersteunen en verbeteren door onder andere de gezamenlijke inkoop van brandstoffen en door gebruik te gaan maken van elkaars netwerk. Sinds dit voorjaar ben ik bij brandstofcoöperatie De Vrije Pomp actief in de werkgroep marketing. Naar alle waarschijnlijkheid word ik op 7 november tot bestuurslid gekozen. Op dezelfde datum open ik trouwens in Moordrecht mijn tankstation onder een nieuwe formule, naam en uitstraling.”