Mogelijkheden genoeg voor Sportbedrijf

  • Toon Kannekens, directeur van SportService, ziet het wel zitten dat zijn organisatie de komende jaren doorontwikkeld wordt naar een sportbedrijf. Foto: Bert treep. Tekst en foto zijn verschenen in de Sportbijlage van de Peperbus.
    Toon Kannekens, directeur van SportService, ziet het wel zitten dat zijn organisatie de komende jaren doorontwikkeld wordt naar een sportbedrijf. Foto: Bert treep. Tekst en foto zijn verschenen in de Sportbijlage van de Peperbus.

Toon Kannekens van SportService Zwolle (SSZ), de uitvoerder van het gemeentelijke sportbeleid, ziet het zeker zitten dat zijn organisatie, in gedoseerde stappen de komende jaren uitgroeit naar een sportbedrijf. "Ik ben blij met het initiatief van de VVD gemeenteraadsfractie om in Zwolle weloverwogen na te denken over de doorontwikkeling van SSZ tot een sportbedrijf. Gezien de reacties van de andere fracties staat sport op de politieke agenda en dat is natuurlijk altijd goed", aldus de directeur.

 

Dat SSZ de komende jaren waarschijnlijk doorontwikkeld wordt naar een sportbedrijf ziet Kannekens als een logische stap in de ontwikkeling van zijn organisatie. In andere plaatsen in den lande gebeurt het ook veelvuldig dat een sportbedrijf zich onder andere ook bezighoudt met het beheren van de gemeentelijke sportaccommodaties. "Maar vaak wordt gekozen voor het oprichten van een sportbedrijf omdat er bezuinigd moet worden op de kosten. Dat is in Zwolle niet het geval. Hier wordt gelukkig eerst nagedacht over de ontwikkeling en uitvoering van een goed sportbeleid en vervolgens gekeken naar de noodzakelijke randvoorwaarden."

 

Kannekens: "Op dit moment krijgen we van clubs al veel vragen over accommodaties en worden we geconfronteerd met problemen van verenigingen met betrekking tot huisvesting en onderhoud. We spelen daarin nu de rol van intermediair. Het zou efficiënter zijn als we ons ook bezig zouden houden met het beheer van de accommodaties. We staan daar zeker voor open. Maar het is de taak van de gemeente om naar SSZ toe een duidelijke opdracht te formuleren. Goede afspraken zijn noodzakelijk en een voorwaarde om een sportbedrijf goed te laten functioneren."

 

In de perspectiefnota is duidelijk geworden dat SSZ de komende jaren structureel gefinancierd wordt. Kannekens: "Nu dat zover is kunnen we samen met de gemeente en sportverenigingen het proces richting het op poten zetten van een sportbedrijf in gang zetten. Naast het onlangs uitgevoerde accommodatieonderzoek van de gemeente voeren we zelf de komende maand een wensen- en behoefte onderzoek uit onder de sportverenigingen. Samen levert dit de noodzakelijke input op voor de doorontwikkeling van SSZ tot een sportbedrijf."

 

Kannekens merkt dat SSZ steeds meer het centrale punt in Zwolle wordt voor diverse partijen die met sportzaken te maken hebben, maar mist nog synergie en regie. "Dat kan een sportbedrijf bieden. Toch moet het natuurlijke proces van de doorontwikkeling van SSZ heel zorgvuldig gebeuren, omdat je met erg veel partijen te maken hebt. Daarmee moet je met veel respect en zorgvuldigheid omgaan. Ik waardeer het zeer dat de Zwolse politiek en het ambtelijke apparaat zich door SSZ laten adviseren."

 

De directeur is er zeker van de komst van een sportbedrijf voor alle partijen veel efficiëntie kan opleveren. Denk maar aan eigendomsvraagstukken van accommodaties, de aanschaf en onderhoud van inventaris, de afstemming in het gebruik van de verschillende accommodaties, de mogelijkheden om samenwerking te bevorderen en een eenduidige bedrijfsvoering. Daarnaast kan een sportbedrijf bijvoorbeeld het werkgeverschap van trainers overnemen van clubs en de samenwerking en afstemming tussen andere sportuitvoerende organisaties regisseren. Kortom: er liggen mogelijkheden genoeg om een efficiënt werkend sportbedrijf in Zwolle op te richten."