MBO COLLEGE AIRPORT: "BEDRIJFSLEVEN STUURT DUURZAAMHEID AAN"

Volgens programmamanager John Flierman bij het MBO College Airport stuurt het bedrijfsleven duurzaamheid aan. Het onderwijs is daarin min of meer volger. "Beroepsopleidingen die wij als onderdeel van het ROC van Amsterdam aanbieden, ontlenen hun bestaansrecht uit het feit dat er een arbeidsmarkt is en niets anders dan dat."

 

Flierman vertelt dat het werken in de luchtvaart en op luchthavens een enorme aantrekkingskracht heeft op jongeren. "Op het ROC van Amsterdam, met 35.000 studenten en 3.000 medewerkers, is de animo voor deze opleidingen erg groot. Het is essentieel dat scholen en het bedrijfsleven op één lijn zitten. De situatie dat afgestudeerde mbo-studenten van bijvoorbeeld de opleiding Luchtvaartdienstverlening opnieuw in opleiding moeten bij een luchtvaartmaatschappij alvorens aan het werk te kunnen, is eigenlijk vreemd. Dat zo geïntegreerd moeten zijn in de opleiding. Het dilemma is dat bedrijven en scholen elkaar op dit moment nog onvoldoende als partners zien. Samen moet je daarbij werken aan optimaal vertrouwen. De enige oplossing hiervoor is dat onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven nauwe samenwerkingsrelaties aangaan."

 

KWALITATIEVE OPLEIDINGEN

Flierman: "Onze basisgedachte is om kwalitatieve opleidingen te bieden waar de luchtvaartsector om vraagt. Het werken staat centraal en het leren wordt daaraan toegevoegd. Een voorbeeld is de samenwerking met de ArkeFly Academy. Het werk bij ArkeFly wordt direct gekoppeld aan de inhoud van de stewardessenopleiding. Voor studenten zit hier min of meer een baangarantie aan vast." De essentie van deze samenwerking is dat het MBO College Airport samen met ArkeFly een kwalitatieve opleiding biedt op basis van de uitgangspunten van de werkgever", aldus Flierman. In deze fase zijn we stappen verder dan voorheen. Werken en leren leken verschillende werelden. Door dergelijke samenwerkingsverbanden komen die nader tot elkaar. Als je als onderwijsinstelling partnerships met toonaangevende bedrijven weet te vinden en je spreekt elkaar aan op ieders verantwoordelijkheden dan heb je goud in handen. Samen neem je de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van jonge mensen en als die samenwerking goed verloopt, geeft dat een bijzonder tevreden gevoel en biedt het toegevoegde waarde."


KERNWAARDEN

Volgens de programmamanager worden werkgevers op dit moment door regelgeving, maar ook door eigen kernwaarden gedreven om meer met duurzaamheid te doen. "Eén van de redenen dat Schiphol een van de meest gastvrije luchthavens ter wereld wil zijn, is dat de Luchthaven Schiphol graag iets terug willen doen voor de omgeving waar de luchthaven is gevestigd. De omgeving ondervindt overlast van alle activiteiten die daar worden ontplooid. In het kader van een duurzame relatie met je omgeving, doen bedrijven dus graag iets terug." Ook dat is een vorm van duurzaam beleid.


WERKEN & LEREN

Op het MBO College Airport wordt gewerkt vanuit het concept Werken & Leren. Flierman vervolgt: "Wat studenten gaan tegenkomen in hun toekomstige beroep, daar moeten ze adequaat mee om leren te gaan. Als onderwijsinstelling bouwen wij modulen in die gaan over de toekomstige rol van een student binnen een bedrijf. Werksituaties, de praktijk staat daarbij dus centraal. Het ligt voor de hand dat in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven er nog meer focus komt op duurzaamheid. Dat moet worden ingebouwd in het curriculum. Voor bedrijven (en dus voor opleidingen) is duurzaamheid een economische benefit aan het worden. Met andere woorden: consumenten gaan bedrijven waar ze kopen selecteren op duurzaamheid. Is een onderneming in de ogen van klanten onvoldoende duurzaam, dan doen ze hun aankopen voortaan bij een bedrijf die dat in de ogen van consumenten wel is. Duurzaamheid betekent kwantitatieve en kwalitatieve eisen. In diverse sectoren komen deze eisen steeds hoger te liggen. Denk aan veiligheid in de luchtvaart en op luchthavens. Dit is logisch en hierdoor worden hogere eisen aan medewerkers gevraagd. Als onderwijsinstelling moet je vanzelfsprekend die hogere eisen meenemen. Doe je dat niet dat niet dan vinden je studenten op een bepaald moment niet meer de aansluiting met de beroepspraktijk."


KENNIS IN BEDRIJFSLEVEN

80 procent van het succes van jongeren wordt bepaald door diverse factoren buiten school, aldus de programmamanager. "Het leren binnen de beroepspraktijk speelt daarin een grote rol. Vandaar het concept Werken & Leren. De kennis zit in het bedrijfsleven. Ons doel is dan ook dat alles wat jongeren bij ons op het beroepsonderwijs leren, overeen moet komen met hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Belangrijk is dat jongeren zich moeten blijven kunnen ontwikkelen. Ook dat is duurzaamheid." Daar krijgen ze alle mogelijkheden toe. De gemiddelde Nederlander heeft op dit moment een opleidingsniveau op mbo-2 niveau, terwijl de dynamiek van de arbeidsmarkt steeds hogere opleidingseisen stelt aan (toekomstige) medewerkers. Voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven is de taak weggelegd dat studenten ook daadwerkelijk hun werkzaamheden op dat hogere niveau naar behoren kunnen uitvoeren.


KNELPUNTEN

Het beroepsonderwijs loopt net als andere onderdelen van onze maatschappij de komende jaren tegen een aantal knelpunten aan. Flierman: "Grote tekorten aan verzorgend personeel in zorginstellingen kun je zien als een toekomstig groot maatschappelijk probleem. Maar ook in de bredere dienstverlenende kant zoals in de horeca ben ik bang dat we te maken krijgen met een tekort aan personeel. Dit komt niet alleen doordat het aantal jongeren de komende jaren afneemt en door de vergrijzing, maar het heeft ook te maken met een veranderende maatschappij. Jongeren van tegenwoordig maken maatschappelijk gezien andere keuzes. Zij lijken bewuster te kiezen voor het vinden van een balans dan voorgaande generaties. Verder gaan ze echt niet meer 15 tot 20 jaar voor dezelfde baas werken. Het gemiddelde aantal banen van de huidige jongeren gaat naar meer dan 14 in een carrière." Er zal de komende decennia veel sprake zijn van het fenomeen 'jobhopping', denkt Flierman.

 

 

SFEER, OPENHEID EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

De programmamanager: "Salaris is belangrijk, maar in toenemende mate letten jongeren op aspecten als sfeer, openheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast krijgen jongeren tot aan 2020 privé steeds meer zorgtaken. Deze trends hebben invloed op de positie als werkgever. Het motto 'vinden, binden, boeien en groeien' zal voor bedrijven nog sterker gaan gelden. Ondernemingen moeten zich dus ook ontwikkelen tot lerende organisaties en dat is een duurzaam en lastig proces. Op zich snap ik dit wel, want veel bedrijven worden ook gedreven door het eerstkomende kwartaaloverleg met aandeelhouders."


OP ÉÉN LIJN

Flierman vindt dat de luchtvaart een hele kennisintensieve sector is. "Het is essentieel dat scholen en het bedrijfsleven op één lijn zitten. Dat is ook te vertalen naar duurzaam beleid. Een duurzame relatie tussen werken en leren, tussen bedrijf en opleider. Daar liggen gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden."


Ook binnen het luchthavengerichte beroepsonderwijs van het MBO College Airport, als onderdeel van het ROC van Amsterdam, is duurzaamheid een belangrijk issue. "Kunnen wij duurzaam beleid ontwikkelen voor onze eigen medewerkers, is er sprake van duurzame verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen, zijn er duurzame technologische ontwikkelingen die effect hebben op leren? Voor de laatste denk ik aan de ontwikkeling van online en mobiel leren en de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen waar wij natuurlijk zo goed mogelijk op in proberen te spelen", besluit de programmamanager.