Julianasluis krijgt tweede sluiskolk

  • Artist impression van het sluiscomplex bij Gouda. Beeld: Provincie Zuid-Holland. Artikel verschenen in Maritiem Nederland, nummer 1, februari 2010. / Copyright tekst: Dirk Bosman/ DIBEBO Tekstproducties.
    Artist impression van het sluiscomplex bij Gouda. Beeld: Provincie Zuid-Holland. Artikel verschenen in Maritiem Nederland, nummer 1, februari 2010. / Copyright tekst: Dirk Bosman/ DIBEBO Tekstproducties.

Veiligheid voor de plezier- en beroepsvaart, een hogere capaciteit en grotere binnenvaartschepen. Het zijn enkele voorbeelden waarom de Julianasluis bij Gouda uitgebreid moet worden. Ook megajachtbouwer Royal van Lent Shipyard profiteert van een tweede Julianasluis.

 

Grote infrastructurele projecten nemen vaak veel tijd in beslag, zijn veelal voorzien van slepende procedures, protesterende actiegroepen en veel te gedetailleerde milieueffect-rapportages (MER). Zo heeft het bijna twintig jaar geduurd voordat Boskalis en Van Oord groen licht hebben gekregen voor de start van de bouw van de Maasvlakte 2. Voor de tweede zeesluis bij IJmuiden, die Amsterdam beter bereikbaar moet maken, komt eenzelfde langdurige procedure. Het besluitvormingsproces voor de komst van een tweede Julianasluis tussen de Hollandsche IJssel en het Gouwekanaal bij Gouda, verloopt daarentegen veel gestroomlijnder. In 2011 gaat de eerste schop in de grond in. Naar verwachting wordt de tweede Julianasluis eind 2013 opgeleverd.

 

VERBEELDING

Het project de tweede Julianasluis spreekt tot de verbeelding, omdat er meerdere partijen baat hebben bij een tweede sluiskolk. De huidige rijksmonumentale Julianasluis, uit 1936, eigendom van de Provincie Zuid-Holland, heeft onderhoud nodig en functioneert hierdoor niet altijd goed. Voor de beroepsvaart is dit wel een must, omdat de sluis gelegen is op een hoofdvaarroute. Verder maakt de pleziervaart er veelvuldig gebruik van omdat de Staande Mastroute, het Pieterpad er langsloopt.

 

De derde partij die veel belang heeft bij de komst van een tweede sluiskolk, is megajachtbouwer Royal van Lent uit Kaagdorp. Dit bedrijf kan op dit moment geen luxe megajachten bouwen die breder zijn dan 12 meter en dit gegeven ondermijnt hun concurrentiepositie. Daarnaast is het de verwachting dat het scheepvaartverkeer de komende jaren toeneemt. Hierdoor is de capaciteit van de huidige Julianasluis in de toekomst niet meer voldoende.

 

LOBBY

Na zeven jaar van lobbyen onder aanvoering van operationeel directeur Dirk Schonenberg van Royal Van Lent Shipyards, heeft de Provincie Zuid-Holland, als eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de sluis, onderzoek gedaan naar een duurzame oplossing voor de Julianasluis. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het wenselijk is dat er een tweede Julianasluis komt van 14 meter breed en 140 meter lang. Projectleider Bert Nap van de provincie: "Een andere optie was geweest om de huidige sluiskolk te renoveren en te verbreden. De Julianasluis zou hierdoor langere tijd gestremd zijn. Dit was geen optie omdat de sluis is gelegen op een hoofdvaarroute. Daar komt nog bij dat de Julianasluis een rijksmonument is. In de huidige regelgeving is het hierdoor erg moeilijk om de huidige sluis te verbreden.

 

Nog een voordeel van het realiseren van een tweede sluiskolk is dat het de mogelijkheid biedt om beroeps- en pleziervaart van elkaar te scheiden en dit is veiliger. Ook biedt een tweede Julianasluis meer bedrijfszekerheid, want als er aan een kolk een storing en/ of onderhoud is dan is de andere sluiskolk wel gereed voor gebruik. De tweede sluiskolk wordt iets dieper dan de huidige. Op deze manier kunnen ook grotere schepen er gebruik van maken." De kosten van de aanleg van de tweede Julianasluis bedragen circa 35 miljoen euro. Scheepbouwer Royal Van Lent Shipyard betaalt 2,5 miljoen euro mee aan de totale kosten. De Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn akkoord met de realisatie van de tweede sluiskolk.

 

TEVREDEN

Nap is tevreden over hoe het besluitvormingsproces is verlopen. "Wij hebben geen last gehad van bijvoorbeeld milieugroeperingen die het proces rond de besluitvorming dwarsboomden. Bij de komst van de tweede Julianasluis gaat er geen ecologisch gebied verloren en de bouw heeft geen grote impact op het milieu." De aanleg houdt wel in dat er een aanpassing nodig is van het sluiseiland. Op het sluiseiland is een speeltuin te vinden. Het is de bedoeling dat die bij de bouw van de tweede sluiskolk wordt verplaatst. De inspraakprocedure loopt nog. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden aan de tweede Julianasluis en het sluiseiland in 2011 en is de oplevering in 2013.

 

Schonenberg is in zijn sas met de komst van de tweede sluiskolk. "De jarenlange lobby met de HISWA en de Kamer van Koophandel heeft succes opgeleverd en was voor ons bedrijf een voorwaarde om op de huidige locatie te blijven. In de markt van het bouwen van luxe custom build megajachten, wordt een keiharde concurrentiestrijd gestreden. Vandaar dat het voor ons bedrijf het een absolute must is dat er een tweede sluiskolk in de Julianasluis komt. Het doet ons dan ook zeker een deugd dat wij in de toekomst luxe mega motorjachten gaan bouwen met een breedte van 14 meter. Per jacht betekent dit bijna 30 kubieke meter meer inhoud. De diepgang vormt geen probleem, want de jachten kunnen worden gelift met pontons. De tweede Julianasluis gaat ons daarnaast 30 procent meer omzet en 150 extra arbeidsplaatsen opleveren. Zie het zo: een arbeidskracht van ons zorgt er voor dat er bij onze toeleveranciers twee arbeidskrachten aan het werk kunnen."

 

SUCCESSTORY

Directeur Andre Vink van de HISWA is ook bij met de komst van de tweede sluiskolk. "Diverse belangen van verschillende partijen zijn op het juiste moment bij elkaar gekomen. Ik noem de komst van de tweede Julianasluis dan ook een successtory."

 

Als vertegenwoordiger van de jachtbouw en watersportindustrie is de HISWA erg blij dat na de komst van de tweede sluiskolk de beroeps- en pleziervaart van elkaar gescheiden kan worden. "Afhankelijk van het verkeersaanbod is scheiding mogelijk, zoals dat op andere plaatsten in het land ook al succesvol gebeurt (onder andere het naviduct- een aangepast soort aquaduct, waarbij zich in de waterloop twee sluizen bevinden (red). - bij Enkhuizen). Dit komt de veiligheid natuurlijk ten goede. Hierbij wil ik niet zeggen dat er veel ongelukken plaatsvinden waarbij de beroeps- en pleziervaart betrokken zijn. Sinds 2007 loopt het project 'Varen doe je samen'. Het doel van dit project richt zich op de beperking en de bewustwording van de risico's die ontstaan als beroeps- en pleziervaart in elkaar vaarwater zitten", vertelt de directeur van de HISWA.

 

Vink vindt een tweede sluiskolk ook met het oog op de toekomst een goede zet. "De vaar-wegen in Nederland worden door de vergrijzing de komende jaren steeds meer bevaren door senioren. De beroeps- en pleziervaart gaan elkaar dus steeds vaker tegenkomen. Door de komst van de tweede Julianasluis ondervinden zij na 2013 minder hinder van elkaar en dat zorgt voor een snellere doorstroming van het scheepvaartverkeer."

 

TOEKOMSTVASTER

"Wij zijn uitermate blij met de komst van de tweede Julianasluis", klinkt het uit de mond van Henk van Laar. Hij is voorzitter van de Koninklijke Schuttevaer, afdeling Rijnstreek. "Wij hebben hier ook om gevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De tweede sluiskolk in de Julianasluis gaat er voor zorgen dat het vaarnet in de Randstad toekomstvaster wordt. Ook gaat het voor meer scheepsbewegingen zorgen richting de Rotterdamse haven. In Alphen aan den Rijn is vorig jaar begonnen met de bouw van een containerterminal (OTA). Naar verwachting gaat de beroepsvaart de tweede sluiskolk dan ook veelvuldig gebruiken voor het vervoer van containers naar de haven in Rotterdam."