BLOGGEN VOOR SECURITAS BOA-kwestie nu op de politieke agenda

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch stelde begin april Kamervragen aan Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over de kwaliteit van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s). Dit naar aanleiding van de oproep van minister Opstelten aan gemeenten om meer boa’s in te huren. Dit baart beveiligingsbedrijven grote zorgen.

 

Beveiligingsbedrijven zijn door de oproep van minister Opstelten bang voor beunhazerij in hun markt en sturen er op aan dat er een keurmerk komt voor boa’s. Het gaat ze om het risico dat onstaan is nu de markt voor boa’s is vrijgegeven zonder enig keurmerk. Zo kan vrijwel iedereen claimen dat hij een boa is of een boa op de loonlijst heeft staan en vervolgens deze dienst aanbieden. Beveiligingsbedrijven vrezen dat dit de kwaliteit van de beveiliging gaat schaden. Aanleiding voor de Kamervragen is een onlangs verschenen artikel in Binnenlands Bestuur waarin security expert Henk Mikkers van Securitas aangeeft het onvoorstelbaar te vinden dat er geen minimumeisen worden gesteld aan bedrijven die boa’s leveren.