AREA REINIGING MAAKT WERK VAN AFVAL

 

Het beeld van afval als ongewenst restproduct is in de afgelopen periode sterk genuanceerd. Afval wordt meer en meer gezien als grondstof. Zo wordt bij AREA Reiniging groen afval omgezet naar biomassa ten behoeve van de energievoorziening en wordt van ingezameld plastic afval grondstof voor de plastic industrie gemaakt.

 

Het doel is zo weinig mogelijk restafval, want verbranden van afval in een verbrandingsoven is milieubelastend en duur. AREA Reiniging maakt werk van afval en is dagelijks in touw voor een beter milieu. Met zijn duurzame kijk op afval wil het bedrijf hieraan bijdragen. AREA Reiniging NV bestaat sinds 2006 en had in 2010 een omzet van ongeveer 25 miljoen euro. Er werken 150 mensen. Het bedrijf ontzorgt naar eigen zeggen op excellente wijze de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen.


SCHOON EN VEILIG LEEFMILIEUKoert Boois, facilitair manager: "Wij nemen voor deze gemeenten de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval volledig uit handen. Daarnaast verzorgt AREA Reiniging extra diensten in professionele reiniging. Met onze diensten dragen wij zorg voor een zeer schoon, heel en veilig leefgebied in de drie gemeenten. De volgende diensten leveren wij: inzameling van restafval, gft-afval, kunststofverpakkingsafval, klein chemisch afval, asbest en ander gevaarlijk afval, papier en karton, glas, grof huishoudelijk afval, ijzerwaren en metalen, B- en V-hout, harde kunststoffen, bruingoed (geluids- en beeldelektronica, witgoed, kadavers kleine (huis)dieren, zwerfafval. Op het gebied van reiniging verzorgt AREA Reiniging kolkenreiniging, gladheids- en plaagdierbestrijding, reiniging openbare ruimten en straatvegen. Overige diensten die wij aanbieden zijn bewerking van ingezameld afval, verwerking van ingezameld (openbaar) groen, exploitatie milieustraten in Emmen, Zweeloo, Coevorden en Hoogeveen, beheer en onderhoud van afvalcontainers en transport van afval naar verwerkingsbedrijven."

 

KENNIS EN REGIE

 

AREA Reiniging heeft sinds 2008 een eigen kennis- en regiecentrum AREA Kennis en Regie (AKR). Boois vervolgt: "AKR heeft als doelen het bundelen van kennis in afvalbeheer en het adviseren van AREA Reiniging en de deelnemende gemeenten in afvalstoffen- en reinigingsbeleid. Voor de inzameling en de verwerking van afval hebben de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden samen met AKR het afvalbeleidsplan opgesteld. In 2010 zijn wij gestart met het inzamelen van plastic. Het AKR heeft onderzoek gedaan om dat het beste aan te pakken. Daarnaast organiseert deze afdeling voor alle Drentse gemeenten de afvalsorteerproef. Door middel van een sorteeranalyse wordt met een steekproef het afval in grijze containers geanalyseerd. AKR werkt trouwens ook voor andere gemeenten."

 

AREA ZAKELIJK

 

De afvalinzamelaar heeft een zakelijke divisie. Dat is AREA Zakelijk. "Voor ongeveer 2500 zakelijke klanten verzorgen wij frequent de afvalstromen. Wij hebben containers tot wel 5000 liter. Het verschil tussen particuliere en zakelijke klanten is dat de hoeveelheden afval van zakelijke klanten veel groter zijn. Elk bedrijf heeft zijn eigen afvalstroom",

AREA Reiniging besteedt veel aandacht aan een goede communicatie naar particuliere en zakelijke klanten. Boois: "Wij lichten ze voor hoe ze afval moeten scheiden, om zodoende het milieu zo weinig mogelijk te belasten."

 

KORTE LIJNEN

 

Koert Boois is ook verantwoordelijk voor de inkoop van trucks."Bij een nieuwe investering wordt de milieubelasting nadrukkelijk meegenomen. Nieuwe trucks rijden allemaal op Euro 5. Bij de aankoop van een nieuwe truck kijken we dus naar duurzaamheid, aanschafprijs, ergonomie en de wensen van de chauffeur. Als er plannen zijn voor de aankoop van een nieuwe vrachtwagen, dan vormen we een projectgroepje. Hierin zit onder andere de facilitair manager en ook de chauffeur van het te kopen voertuig. De toekomstige bestuurder van een vrachtwagen heeft bij ons zeker het een ander te zeggen over een aanschaf. Hij moet ten slotte straks dagelijks negen uur met de truck op pad. Als hij gemotiveerd zijn werk doet dan is hij ook zuiniger op zijn voertuig. Vanaf 2006 hebben wij acht Volvo trucks aangeschaft bij Nijwa Veenoord. Wij doen graag zaken met dit bedrijf. Problemen proberen ze altijd op te lossen. Soms duurt het even, maar het komt altijd goed. Afspraken worden verder altijd nagekomen en zowel bij de verkoop als de werkplaats is er sprake van een goede dienstverlening. De lijnen zijn kort. Eén personeelslid kent alle klanten. Dat is natuurlijk een bijzonder sterk punt. Klanten willen niet graag als een nummer worden gezien. Laatst hebben we nog een zijlader gekocht en dat is een Volvo FM 330 EEV Euro 5. Begin maart is de truck opgeleverd. Het opleveren van nieuwe voertuigen gebeurt bij Nijwa Veenoord altijd perfect. We zijn erg blij met de Volvo FM 330 EEV Euro 5. Hij doet het altijd. De vrachtwagen heeft geen storende elementen, het rijcomfort is goed, hij is erg stil, hij is ergonomisch, laag bij de grond. Op dit moment hebben we nog een Volvo FM Euro 5 met als basis een 8x4 in bestelling staan. Bij ons is opbouw vaak meer bijzonder dan het chassis. De Volvo FM Euro 5 gaat bij ons dienst doen als een autolaadkraan."

 

RUSTIGE TRUCK

 

Chauffeur Lammert Lutje komt net terug van zijn ronde met de Volvo FM 330 EEV Euro 5. Dit is een zogenaamde zijlader met vaste opbouw. Dagelijks zamelt Lutje met de Volvo FM 330 EVV Euro 5 restafval in. Sinds eind februari is hij de vaste chauffeur op deze truck. "Dit is een rustige vrachtwagen. Hij rijdt echt prima."