"TREES FOR TRAVEL"

Trees for Travel voert in opdracht van bedrijven en particulieren (verhouding 90 om 10 procent) duurzame bos- en energieprojecten uit in ontwikkelingslanden. Meer dan 75 procent van het vrijwillig ingelegde geld wordt ook daadwerkelijk aan de diverse projecten besteed.

"Toen we ruim tien jaar geleden begonnen als stichting dachten we makkelijk vliegtuigmaatschappijen als Transavia en KLM binnen te kunnen halen. Dan zitten we gebeiteld, was onze veronderstelling. Een en ander pakte anders uit", begint Sjaak de Ligt te vertellen. "De boodschap van KLM was toen nog dat als zij hiermee zouden beginnen zij dan erkenden dat zij een vervuiler zijn. Dit was niet de boodschap die KLM wilde uitstralen. Gelukkig is dat is bij vliegtuigmaatschappijen nu anders en erkennen zij wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid."

 

HET BEGIN


Trees for Travel bestaat sinds 1999. In 2001 startte de stichting met het aanbieden van klimaatcompensatie. De Ligt: "Bij elke instantie en mogelijke financier waar wij in de beginperiode kwamen, kregen wij te horen van dat ze in onze plannen geloofden en zo mee wilden doen, maar dat ze er geen geld in wilden steken. Op een bepaald moment hadden we een lijstje samengesteld van bedrijven en mensen waar we op gesprek waren geweest. Dit lijstje hebben we achter elkaar gezet en hen gevraagd om als deelnemer mee te doen. Toen konden we wel starten met compenseren van de uitstoot van broeikasgassen. Tien jaar geleden moesten we op beurzen vaak het hele verhaal vertellen waar Trees for Travel voor staat en hoe compensatie werkt. Sinds een paar jaar merken wij een kentering. Jullie helpen toch met CO2-compensatie, vragen veel mensen als we onze naam noemen. Dit doet ons zeker deugd."

 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

 

In de Kyoto-afspraken van 1997 werden vliegtuigmaatschappijen opgeroepen om de compensatie van hun uitstoot zelf te gaan regelen. Het internationaal transport viel namelijk buiten die afspraken. Maar er gebeurde helemaal niets op het gebied van compensatie bij de airlines. "De vliegtuigmaatschappijen deden uiteraard alleen wat er direct in hun eigen belang was. Voor 2012 gaat er helemaal niks gebeuren, was onze conclusie. Met een aantal initiatiefnemers besloten wij om reizigers te vragen om zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen met betrekking tot CO2-compensatie. Wij van Trees for Travel gaan dit controleren. Dit was onze basisgedachte. Zo creëer je een massa en dan heb je voor de overheid en de airlines een stok achter de deur om de compensatie te gaan regelen", vervolgt De Ligt.

 

GEEN GEBAKKEN LUCHT


Trees for Travel wilde voorkomen dat de compensatie van broeikasgassen gezien zou worden als gebakken lucht. Sjaak de Ligt: "We wilden de compensatie op een zo goed mogelijke, transparante en degelijke manier doen. Bij de voorbereiding gingen we in overleg met ondermeer VROM, het RIVM en natuur- en milieuorganisaties. Een vraag die wij stelden was aan welke voorwaarden Trees for Travel moest gaan voldoen zodat er daadwerkelijk sprake zou zijn van CO2-compensatie, die tastbaar zou zijn en geen gebakken lucht."


DERDE WERELDLANDEN


Uiteindelijk koos Trees for Travel er voor om bomen te planten in derde wereldlanden. "Dat wij hiervoor kozen heeft een duidelijke reden. Bomen zijn tastbaar, een groeiende boom zorgt voor een groene toekomst. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de mensen die de boom planten. Het geeft hen inkomen, voedsel, ontwikkeling. Voor hen vele malen belangrijker dan minder CO2. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Ook is er in deze landen in vergelijking met Nederland helaas meer dan voldoende ruimte om bomen te planten", legt De Ligt uit. "In Nederland is volstrekt onvoldoende ruimte om alle uitstoot te compenseren. Een voetbalveld met bos kan zo'n 1000 retourtjes naar de costa's compenseren. Verder kan het tot zo'n tien jaar duren voordat hier een project daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Op dit moment zijn wij onder andere actief in Bolivia, de Filippijnen, Maleisië en Mali in West-Afrika. In Senegal werken we samen met een partner in het plaatsen van zonnepanelen. Uiteindelijk is de oplossing dat er minder fossiele brandstoffen worden gebruikt en geen bos meer wordt gekapt. Hier zit de winst en de oplossing, want de versterking van het broeikaseffect wordt voor 80 procent veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen en voor 20 procent door ontbossing."


LOKALE BEVOLKING

In de projecten van Trees for Travel is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale bevolking. De Ligt licht dit concreet toe. "We onderscheiden ons van andere organisaties omdat we werken met eigen projecten en niet via de aanschaf en levering van CO2-rechten. Wij beoordelen en begeleiden de projecten. Een project wordt pas in behandeling genomen als het 'zin' heeft voor de lokale bevolking. Deze mensen moeten de vruchten plukken van een project. Dat garandeert het voortbestaan van het project en de aangeplante bomen. Gedurende de looptijd die ligt tussen de twintig en vijftig jaar, creëren wij lokale werkgelegenheid en inkomsten. In onze tweemaandelijkse nieuwsbrief is er ook altijd specifieke aandacht voor een bewoner van een gebied waar wij een project uitvoeren. Hiermee krijgt een project ook daadwerkelijk een gezicht. Bezoeken mag altijd. Een reiziger, de touroperator, het zakenreisbureau, het bedrijf of het ministerie, moet kunnen zien wat er met hun bijdrage wordt gedaan. Transparantie vinden wij zoals al gezegd cruciaal. De aanplant/ aanleg en het beheer van een bos, is in handen van lokale organisaties. Trees for Travel heeft op deze wijze al bijna 1 miljoen ton aan CO2-compensatie gerealiseerd en er zijn al miljoenen bomen en struiken geplant."

 

NATIONAAL BOSSENFONDS

 

Trees for Travel heeft geen klanten maar deelnemers. De Ligt: "Als deelnemer heb je inspraak en zijn de projecten ook een beetje van jouw bedrijf. Zo hebben wij op verzoek van onze deelnemers inmiddels ook projecten waar het aanplanten van bomen centraal staat. De uitgespaarde kosten voor CO2-certificering steken wij in extra aanplant. Op de Filippijnen wordt zo bos herplant op een dode vulkaan." Samen met Staatsbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag, richtte Trees for Travel dit jaar het Nationaal Bossenfonds op. De aanplant van bos in Nederland loopt terug, terwijl er nog wel veel mogelijkheden zijn om in ons steeds dichter bevolkte land bos aan te planten; voor natuur, recreatie, luchtverversing en de opname van CO2. "Wanneer wij niet zouden samenwerken met de twee andere partijen dan is het lastig om bossen te planten vanwege de lange procedures. Door samen te werken kan er jaarlijks in Nederland met het Nationaal Bossenfonds tien hectare bos extra worden geplant. Deelname voor bedrijven is interessant, omdat het mogelijk wordt om met het personeel of met hun klanten een bezoek aan het bos te brengen en te helpen met planten. Voor iedere honderd bomen die in het buitenland worden geplant tijdens onze projecten, gaan we één boom in Nederland in de grond zetten. In het Nationaal Bossenfonds verzorgen wij de coördinatie. De eerste bomen worden dit najaar geplant in de gemeente Haarlemmermeer. Dat er in Nederland ook bomen worden geplant is goed voor de bewustwording en maakt duidelijk dat Trees for Travel niet bezig is met gebakken lucht."


TOEKOMST


De Ligt heeft vertrouwen in de toekomst van Trees for Travel, waar in totaal vijf mensen in loondienst zijn. "In de afgelopen jaren hebben wij een gezonde en een organische groei doorgemaakt. We willen ook bij de zakelijke reiziger terechtkomen. Dan krijg je de bewustwordingscirkel echt aan het draaien. Onze doelstelling is om de komende twee jaar anderhalf keer zoveel geld binnen te halen voor het starten en tot een goed einde brengen van projecten dan nu het geval is. Goed voor het klimaat, goed voor onze deelnemers, maar nog beter voor de lokale bevolking."

www.treesfortravel.nl /info@treesfortravel.nl