"Soms is met kleine aanpassingen zo veel te bereiken"

  • Commissie Duurzaamheid opgericht voor bewustwording. Scheepsbouw Nederland Magazine Februari 2010. / Copyright tekst: DIBEBO Tekstproducties/ Dirk Bosman.
    Commissie Duurzaamheid opgericht voor bewustwording. Scheepsbouw Nederland Magazine Februari 2010. / Copyright tekst: DIBEBO Tekstproducties/ Dirk Bosman.

Sinds kort is Henk Volmerink voorzitter van de Commissie Duurzaamheid van Scheepsbouw Nederland. In die hoedanigheid wil hij de bewustwording van de branche bevorderen.

 

In het dagelijkse leven is Henk Volmerink (38) directeur/ eigenaar van Theunissen Technical Trading BV (TTT) in Malden. Dit bedrijf levert exclusieve producten voor onder andere de scheepvaart, de offshore en industrie. Daarnaast houdt hij zich nu ook bezig met de Commissie Duurzaamheid, opgezet door Scheepsbouw Nederland. Volmerink: " Anderhalf jaar geleden is er een strategierapport geschreven dat '5 x aanpakken' heet. Uit het rapport is naar voren gekomen dat er in de scheepsbouwwereld nog geen sprake was van een branchebreed duurzaamheidbeleid. Daarom hebben we besloten de Commissie Duurzaamheid in het leven te geroepen. Het is de bedoeling dat deze club uit zo'n tien tot vijftien mensen gaat bestaan, die actief zijn binnen verschillende geledingen van de scheepbouwbranche. De commissie streeft ernaar viermaal per jaar bijeen te komen. De overige leden zijn op dit moment nog niet bekend."

 

Bewustwording creëren

De taak van de Commissie Duurzaamheid is om zaken als innovatie en duurzaamheid concreet te maken binnen de scheepsbouwbranche. "Tot op heden is er vooral geïnventariseerd. De commissie gaat kijken wat er nu al gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de scheepsbouwwereld, en waar verbetering mogelijk is. We gaan de bewustwording omtrent deze onderwerpen actief bevorderen. Belangrijk om te weten vinden wij ook hoe andere brancheorganisaties in andere sectoren met zaken als innovatie en duurzaamheid omgaan. Verder gaat de commissie kijken hoe de activiteiten van onze leden afgestemd kunnen worden op het bestaande overheidsbeleid", aldus de voorzitter.

 

Commerciële belangen

Volmerink: "Ondanks de recessie blijft duurzaamheid een belangrijk onderwerp op de agenda's van bedrijven. Zij hebben goed in de gaten dat het tegenwoordig maatschappelijk niet meer geaccepteerd is dat bedrijven onnodig de leefomgeving van grote groepen mensen aantasten door bijvoorbeeld milieuonvriendelijke productiemethoden. Soms is er met kleine aanpassingen op het gebied van duurzaamheid zo veel te bereiken! Dat bedrijven gefocust blijven op het gebied van duurzaamheid komt ook omdat er vaak zwaarwegende commerciële belangen op het spel staan."

 

Nederland staat wereldwijd bekend om de productie van op maat gemaakte schepen die voorzien worden van hoogwaardige technologie. "Dit maakt het streven naar gestandaardiseerde duurzame oplossingen extra complex. Een gegeven is dat wereldwijd het aantal scheepsbewegingen toeneemt. De emissie van vaartuigen zorgt voor een steeds hogere belasting van de leefomgeving. Door als commissie innovatie te stimuleren, kunnen wij er wellicht voor zorgen dat de emissie van vaartuigen in de toekomst met 20 procent wordt gereduceerd", aldus de kopman.