"DE GROENE DROOM VAN CORENDON INTERNATIONAL TRAVEL"

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat hoog op de agenda bij Corendon. December vorig jaar maakte de Nederlandse touroperator/ Turkije specialist bekend dat het de komende drie jaar (2011, 2012 en 2013) in samenwerking met de Turkse stichting TEMA maar liefst 1 miljoen bomen gaat planten voor CO2-compensatie. Voor klanten van Corendon is hier een belangrijke rol in weggelegd.


Directeur en eigenaar van Corendon en dat is Atilay Uslu, weet dat vliegen zorgt voor een enorme milieubelasting, maar dat mensen wel graag met een vliegtuig op vakantie willen gaan. "Daarom bedachten wij een ambitieus plan dat wij samen met onze klanten gaan uitvoeren. Al onze passagiers kunnen de komende jaren de uitstoot die vrijkomt door hun vlucht compenseren door het aanschaffen van een boom. Hier vragen wij € 2,50 voor. De desbetreffende boom wordt vervolgens in samenwerking met de Turkse stichting TEMA gepland op een door Corendon gekocht stuk grond in het Turkse Antalya. Het is bedoeling dat er in Antalya en omgeving de komende jaren 1 miljoen jonge bomen in twee bossen worden geplant. De bomen komen op in totaal duizend hectare grond. In september wordt gestart met het planten van bomen in het tweede bos. Eén keer per jaar wordt er trouwens gepland. Onze klanten dragen door ons bomenprogramma bij aan het aanpakken van bodemerosie in Antalya en omgeving. Daarnaast creëren wij bewustwording dat vliegen veel schade aan de natuur veroorzaakt en als derde punt is er door het bomenprogramma sprake van een tastbare CO2-compensatie. Low cost reizen en low cost compenseren gaan door deze aanpak hand in hand."

 

CO2-COMPENSATIE TASTBAAR MAKEN


Uslu: "Wij willen CO2-compensatie graag tastbaar maken voor onze klanten, want het is mensen vaak niet duidelijk wat het precies inhoudt. Met het planten van bomen in twee bossen maken wij CO2-compensatie echt aantoonbaar en tastbaar. Ter vergelijking: het Amsterdamse bos bestaat uit 210.000 bomen. KLM liet een tijdje geleden vliegtuigen vliegen op frituurvet gecombineerd met kerosine. Deze manier van CO2 compenseren is niet tastbaar. Wij hebben dus een andere aanpak voor ogen. Onderzoek die wij onder onze klanten uitvoerden, wees uit dat 53 procent graag een bijdrage wil leveren aan ons bomenprogramma. Deelnemers ontvangen nadat de bijdrage is ontvangen van TEMA via e-mail een certificaat van hun boom." Dit neemt niet weg dat een groot gedeelte van de klanten van Corendon niet staat te springen om deel te nemen aan het bomenprogramma. "Juist door het planten van bomen in Turkije, maken wij CO2-compensatie tastbaar. Hierdoor proberen en denken wij nog meer klanten over de streep te trekken om deel te nemen. Klanten die ondanks ons verzoek niet willen meedoen aan ons bomenprogramma en toch met Corendon willen gaan vliegen, moeten plechtig beloven dat ze met respect met de natuur omgaan. Hen wordt gevraagd om een digitale groene handtekening te zetten, waarin staat: 'Nee, bedankt. Ik wil mijn vlucht niet compenseren. Maar ik beloof plechtig bewust te reizen met respect voor de natuur, cultuur en de bewoners van een land. Ik zal geen schade aanrichten aan de natuur, zodat toekomstige reizigers, zoals ook mijn familie en eventuele kinderen en kleinkinderen) ook kunnen genieten van de natuur en het land!'" In de twee bossen worden diverse boomsoorten gepland zoals: Turkse pijnbomen, Cederbomen, Lariksen, Johannesbroodbomen, Amandelbomen, Italiaanse cipressen.

 

MEER DUURZAME INITIATIEVEN


Dat duurzaamheid belangrijk is bij Corendon blijkt niet alleen uit het bomenprogramma. Uslu ligt toe: "Vorig jaar plaatste Corendon aan twee toestellen winglets voor een lager brandstofgebruik. Dit jaar laten we aan nog eens vijf vliegtuigen winglets bevestigen. De totale investering bedraagt 14 miljoen euro. Eén dag puin ruimen op de Mont Blanc resulteerde in een opbrengst van maar liefst 2.400 kilo aan vuilnis. Dat is natuurlijk veel te veel. Reden genoeg vindt Corendon om iedereen meer bewust te laten zijn van het milieu."


De directeur van Corendon vindt dat vliegtuigmaatschappijen met zuiniger vliegtuigen moeten gaan vliegen. "Kijk naar de autobranche. De Airbus 320 is bijvoorbeeld een zuinig vliegtuig. De uitstoot van koolmonoxide is veel minder dan in de zeventiger jaren. Duurzame vliegtuigmaatschappijen hoeven niet per se de duurste te zijn. Ryanair is een goed voorbeeld. Dit is de meest duurzame vliegtuigmaatschappij van Europa. Hun vliegtuigen zorgen voor de minste CO2-uitstoot, terwijl Ryanair in Europa de meest goedkope maatschappij is om mee te vliegen."


STICHTING CORENDON DUURZAAMHEID EN INNOVATIE FOUNDATION


Corendon vertelt op de website www.corendonfoundation.nl dat het wil voorlopen en veel meer wil doen op het gebied van duurzaamheid dan wat het bedrijf vanuit de brancheorganisatie en vanuit de overheid is opgelegd. Dit geeft de oprichting van de Stichting Corendon Duurzaamheid en Innovatie Foundation aan. Uslu: "Corendon investeert veel in zijn bedrijfsvoering om koploper te blijven op het gebied van duurzaamheid in de luchtvaartsector. De stichting is opgericht om op een onafhankelijke manier met geselecteerde projecten innovatieve en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Ik wil graag nog iets zeggen over de missie van de Stichting Corendon Duurzaamheid. Wij willen een bijdrage leveren aan het neutraliseren van de milieuschadelijke effecten die ontstaan door de huidige manier van leven van mensen. Dit willen wij realiseren door onder andere het planten van bomen. Met onze bijdragen aan projecten willen wij enerzijds proberen een mentaliteitsverandering bij mensen door te voeren en daarnaast denkt Corendon door ontwikkeling van innovatieve projecten, duurzaamheid en vernieuwing te stimuleren."

 

KLANTEN EEN GOED GEVOEL GEVEN

 

Uslu rondt af. "Door als Corendon oog te hebben voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hopen wij onze klanten een goed gevoel te geven als ze met ons te vliegen. Maar duurzaamheid vinden wij ook belangrijk in de hotelaccommodaties waar onze klanten verblijven. Vier van de dertig hotels waarmee wij zaken doen, hebben de Travel Life Award van Corendon ontvangen. Twee personeelsleden van ons bezoeken op gezette tijden alle hotels waarmee wij zaken doen. De vier hotels met het gouden certificaat maken net als Corendon werk van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij denken wij aan het op de juiste manier scheiden en hergebruiken van afval, de omgang met gasten en eigen personeel, verantwoord energiegebruik en andere zaken die met de genoemde onderwerpen te maken hebben."