USG Innotiv: Samen krachtig in techniek

  • Bart Monster, Operationeel Directeur USG Innotiv.
    Bart Monster, Operationeel Directeur USG Innotiv.

USG Innotiv is het grootste technische projectbureau van Nederland, met professionals in alle technische vakgebieden. "Juist in deze tijd waarin het in Nederland economisch wat minder voor de wind gaat, is het projectmatig inzetten van onze medewerkers een uitstekende manier om werkzaamheden toch uit te kunnen voeren zonder dat je vast zit aan personeel. Daarbij gaat het nog niet eens alleen om de kostenreductie die het bedrijven en overheidsinstellingen kan opleveren. Maar wij hebben onze opdrachtgevers veel meer te bieden", zegt Bart Monster, Operationeel Directeur.

 

Als Operationeel Directeur is de Almeloër verantwoordelijk voor de helft van de werkzaamheden van USG Innotiv. Hij stuurt de activiteiten aan van USG Innotiv in de Bouw- en Civiele sector in heel Nederland, waaronder ook een grote groep juristen in het vakgebied Ruimte en Milieu. Zijn collega en Algemeen Directeur Han Huisman is verantwoordelijk de activiteiten in de vakgebieden Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek.

 

Knooppunt

Monster: "USG Innotiv kun je zien als een knooppunt binnen de techniek waar kennis, capaciteit en netwerken van opdrachtgevers en professionals samenkomen. Doordat wij professionals in alle genoemde vakgebieden in huis hebben en onze kantoren goed samenwerken, kunnen wij voor alle opdrachtgevers veel betekenen als technische en ICT vraagstukken een rol spelen. Het komt er in het kort op neer dat wij projectmatig professionals beschikbaar stellen in alle fasen van een project. De werkzaamheden starten bij een projectdefinitie en kunnen geheel naar de wensen en behoeften van een opdrachtgever eindigen bij toezicht op bouw en handhaving. Onze projectmedewerkers werken in kantoorfuncties of zijn leidinggevend op bouwterreinen of bij productielocaties. We hebben een kleine groep monteurs in dienst, die zijn gespecialiseerd in het in bedrijfstellen of onderhouden van energiecentrales (Power Utilities) of productielijnen."

 

Vakmanschap en passie

USG Innotiv bindt op vakmanschap en passie en met deze twee waarden onderscheidt het bedrijf zich van concurrenten. "Wij stellen alles in het werk om samen met een opdrachtgever te zoeken naar de meest optimale oplossing in kennis en capaciteit. Verder hebben onze professionals de gave om op zeer specialistische vakgebieden inhoudelijk mee te praten over een bepaald onderwerp met onze opdrachtgevers en weten zij als geen ander technische en projectrisico's in te schatten", vertelt de Operationeel Directeur overtuigend.

 

Monster wil graag nog even verder ingaan op de waarde passie. "Vakmensen die werkzaam zijn in de techniek en onze professionals in het bijzonder, verrichten hun werkzaamheden vaak met enorm veel passie en beschikken meestal over een bijzonder grote mate van vakmanschap. Zij willen kwaliteit neerzetten en zijn vaak erg trots wanneer een project succesvol afgesloten wordt en praten hier graag met anderen over. Al deze elementen dragen er aan bij dat opdrachtgevers graag met USG Innotiv in zee gaan."

 

Multispecialist

In de eerste alinea van dit verhaal werd al gesproken over de kostenreductie die het inschakelen van een professional van USG Innotiv een bedrijf en/of overheidsinstelling kan opleveren. 'Vaak is het immers kostentechnisch gezien aantrekkelijker om voor bepaalde specialistische werkzaamheden projectmatig een professional in te huren dan iemand in vaste dienst aan te nemen. Het is in deze tijd schaars gesteld met vakmensen die over vaak zeer specialistische kennis beschikken. USG Innotiv heeft als technische multispecialist deze mensen wel binnen zijn gelederen en stelt ze ook graag ter beschikking aan uw bedrijf. Daarbij maakt het ons niets uit of u duizenden werknemers of maar een paar personeelsleden in dienst heeft."

 

Goede toekomst

De afgelopen jaren was er in de markt van Techniek en ICT een enorme schaarste aan goed opgeleide mensen. Monster heeft de indruk dat de markt nu een beetje meer in balans is. "Maar ik verwacht dat de schaarste snel weer toeslaat. Ik denk dat dit binnen nu en anderhalf jaar weer het geval is. Hier zijn een paar duidelijke redenen voor. Steeds minder jongeren kiezen helaas voor een technische opleiding en steeds meer babyboomers gaan met pensioen. Zodoende vallen er de komende jaren alleen maar meer arbeidsplaatsen open binnen het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Door deze ontwikkelingen voorzien wij een goede toekomst voor ons bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de internationale onderneming USG People."

 

Flexibele dienstverlener

65 procent van de werknemers van USG Innotiv is in vaste dienst. "De overige 35 procent van onze professionals is flexibel inzetbaar en dat maakt ons tot een zeer flexibele dienstverlener voor onze opdrachtgevers." Monster (39) is 12,5 jaar werkzaam bij wat, na een aantal fusies, nu USG Innotiv is. Het bedrijf is voortgekomen uit een fusie van zeven verschillende partijen. "Van huis uit ben ik werktuigbouwkundige. Ik heb aan de Universiteit van Twente in Enschede gestudeerd. Bij wat nu USG Innotiv is ben ik gestart als projectcoördinator en één van mijn taken was het binnenhalen van opdrachten. Daarnaast hield ik mij bezig met het beheer van professionals en opdrachtgevers. In mijn huidige functie ben ik bedrijfskundige én techneut. Het grote voordeel hiervan is dat ik weet hoe technische mensen denken en welke behoeften ze hebben. Ik vind het werk leuk wat ik doe omdat het zo divers is. Ik bemoei me met aanbestedingen en daarnaast ben ik lijnmanager en laat daardoor mijn gezicht met regelmaat op de diverse kantoren in Noord- en Oost Nederland zien. Het leukste aan mijn werk vind ik om onze professionals succesvol te maken. Ik werk met veel verschillende teams en dat loopt erg goed. Daar doe ik het voor!"

 

Kantoren Meppel, Heerenveen, Groningen, Deventer, Enschede, Arnhem.

 

www.usginnotiv.nl