Tubbergen komt met waterregulerend en zwevend putdeksel

  • De zwevende putdeksel van Jan Lenferink. (Foto: Dirk Bosman) Tekst en foto verschenen in Vakblad Riolering, februari 2009.
    De zwevende putdeksel van Jan Lenferink. (Foto: Dirk Bosman) Tekst en foto verschenen in Vakblad Riolering, februari 2009.

Jan Lenferink, in dienst bij de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Tubbergen en onder andere belast met de technische zorg over de gemeentelijke riolering, heeft in 2006 een constructie bedacht waardoor putdeksels bij (hevige) regenval niet meer van de rioolputten afdrijven. Inmiddels zijn er op ongeveer tien locaties, waar zich in het verleden problemen tijdens hevige regenval voordeden in de gemeente Tubbergen, al de zogenaamde zweefdeksels van Lenferink geplaatst.

 

Wanneer putdeksels tijdens hevige stortbuien wegdrijven kunnen ze veel schade en leed veroorzaken. Denk maar aan auto's, fietsers en mensen die door het gat in de rioolput belanden. "Je rijdt er alles op stuk. Bij een zalencentrum in Langeveen, één van de negen kerkdorpen van de gemeente Tubbergen, stond bij hevige stortbuien enkele keren de hele zaak blank doordat het riool overbelast was. Dat kwam doordat men in het verleden een groot aantal riooldeksels op lager liggende rioolgedeelten had gekneveld (vastgezet) Er was daar sprake van een structureel probleem", vertelt Lenferink (58). "Ik heb meegemaakt dat de ondernemer door de wateroverlast overmand werd door emoties. Er was heel wat schade ontstaan aan zijn parketvloer in zijn zaak. Ik besloot onderzoek te doen naar een oplossing en die heb ik gevonden. Net voor de zomervakantie van 2006 is bij het zalencentrum het eerste door mij ontworpen zweefdeksel geplaatst."

 

Lage kosten

Zoals bij elke uitvinding geldt dat je maar op het idee moet komen. "Bolletje heeft bijvoorbeeld een hoekje uit de beschuiten weggelaten om het zo makkelijker te maken om er eentje te pakken. Bij technisch staalbedrijf Firma Klaas in Geesteren heb ik het zweefdeksel in productie gegeven. Dit bedrijf weet mijn ideeën in de praktijk altijd goed uit te voeren. Het komt er op neer dat het deksel en de putkop met een buis-in-buisconstructie met elkaar verbonden zijn. Hiervoor wordt RVS gebruikt en het zweefdeksel is te plaatsen op iedere bestaande rioolput. De overdruk kan door de constructie uit het riool wegvloeien waardoor het hoofdriool wordt ontlast waarna het zweefdeksel in zijn rand terug zakt. Daarnaast is het zweefdeksel zo gemaakt dat het riool te allen tijde toegankelijk blijft. De materiaalkosten van het zweefdeksel bedragen 250 euro per put. De kosten zijn dus maar een klein beetje hoger dan die van de putdeksels die tot op heden veelvuldig gebruikt worden in Nederland. Het afstellen van de zweefdeksels neem ik altijd zelf voor mijn rekening", aldus Lenferink.

 

Wegnemen onrust

De ambtenaar denkt er niet aan om zijn uitvinding te patenteren. "Ik heb deze oplossing bedacht en in de praktijk gebracht in de baas zijn tijd. Ik heb gewoon goed gebruikgemaakt van mijn kennis en kunde als het gaat om rioleringsvraagstukken. Wellicht krijg ik in de toekomst nog een blijk van waardering. Ik ben wel heel erg blij dat ik bij burgers en dus ook ondernemers in de gemeente Tubbergen veel onrust heb kunnen wegnemen door het plaatsen van een zweefdeksel op een laag liggend gedeelte van een riool waar vaak problemen waren. Ik ken mensen die 's nachts geen oog dicht deden bij hevige regenval omdat ze bang waren voor wegdrijvende putdeksels en het mogelijk opnieuw onderlopen van hun huis en of bedrijf en de hier uit voortvloeiende schade. Ik voelde dan erg met ze mee."

 

Oplossingsgericht

Trots op de ontdekking van het zwevende putdeksel is de Twent evenmin. "Ik houd er van om de schouders onder zaken te zetten en dus om ergens voor te gaan en dat was in dit geval het ontwikkelen van het zwevende putdeksel." In de jaren zeventig van de vorige eeuw was Lenferink een begenadigde wielrenner en won hij De Ronde van Overijssel. "Als wielrenner was ik erg vasthoudend en oplossingsgericht. Een karaktertrek die mij tot op heden in mijn werkzaamheden voor de gemeente nog steeds goed van pas komt."

 

Meer stortbuien

Gelet op de voorspellingen die weerkundigen er op na houden, krijgt Nederland de komende jaren voornamelijk in de zomermaanden, vaker te maken met hevige stortbuien. De ambtenaar: "Op zo'n moment lopen de rioleringsbuizen vol en die stuwen rioolwater en lucht naar boven. Dan is het mogelijk dat putdeksels met alle gevolgen vandien er vanaf vliegen en naast de put op straat belanden. Met het zweefdeksel dat ik uitgevonden heb, gaat dit niet gebeuren. Het zweefdeksel stuwt zich door de waterdruk omhoog. Hierdoor kan het water de straat opstromen en wordt de druk naar de woningen en bedrijven ontlast. Door de telescopische veiligheidsbevestiging wordt het putdeksel op zijn plaats gehouden en valt vanzelf terug op zijn plaats in de putring."

 

Stil 

In eerste instantie hield de ambtenaar zijn uitvinding stil voor buitenstaanders. "Ik wilde eerst weten of het systeem goed werkte. Na de eerste hevige stortbui bleek dat het geval te zijn. Afgelopen zomer is de gemeente Tubbergen er in de media mee naar buiten getreden. Sindsdien zijn er een aantal vertegenwoordigers van bedrijven die putdeksels leveren en ambtenaren van gemeenten bij ons op de gemeentewerf langs geweest. Ik heb ze het systeem uitgelegd en de werking er van laten zien. Een veel gehoorde reactie was dan ook dat je er maar moet op komen. Mensen die bij hun gemeente werkzaam zijn en zich bezighouden met het beheer van de gemeentelijke riolering, kunnen altijd contact opnemen met de gemeente Tubbergen voor meer informatie en het maken van een afspraak voor een eventuele demonstratie van het systeem", besluit Lenferink.

 

OP DEZE TEKST RUST COPYRIGHT.